پروژه کارآفرینی تسمه مغناطیسی

دسته بندي : کارآفرینی » برق و الکترونیک
پروژه کارآفريني تسمه مغناطيسي در 27 صفحه ورد قابل ويرايش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

خلاصه طرح
مطالعات اقتصدي

2-1. تعريف محصول

2-2. موارد مصرف و کاربرد

2-3. کالاهاي رقيب يا جانشين

2-4. قيمت فروش محصول توليدي

3. بررسي هاي فني

3-1. بررسي تکنولوژي هاي مختلف

3-2. بررسي روشهاي مختلف توليد محصول

3-3. بررسي شيوه هاي کنترل توليد محصول

3-4. مشخصات مواد اوليه

3-5. مشخصات ماشين آلات و تجهيزات خط توليد و ...

3-6. نقشه استقرار ماشين آلات در خط توليد

3-7. مشخصات ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل در ارتباط با توليد

3-8. برآورد زيربنا و زمين مورد نياز

3-9. محاسبه ميزان برق و آب و سوخت

3-10. نيروي انساني مورد نياز
3-11. پلان کلي کارخانه

3-12. نمودار گردش مواد

4. بررسي هاي مالي

4-1. برآورد سرمايه ثابت

4-2. برآورد سرمايه در گردش

4-3. برآورد کل سرمايه مورد نياز

4-4. نحوة تأمين مالي

4-5. محاسبه هزينه استهلاک

4-6. محاسبه هزينه هاي نگهداري و تعميرات

4-7. محاسبه قيمت تمام شده و قيمت فروش

4-8. توجيه اقتصادي و مالي طرح

4-8-1. مقايسه قيمت فروش محصول و قيمت عمده فروشي در بازار

4-8-2. نقطة سر بسر طرح

4-8-3. نرخ بازگشت سرمايه

4-8-4. زمان برگشت سرمايه

4-8-5. سود بعد از کسر ماليات

4-8-6. درصد مواد اوليه خارجي طرح

4-8-7 . ارزش افزوده طرح

4-8-8 . صرفه جوئي ارزي طرح

4-8-9 . سرمايه ثابت سرانه طرح
1- خلاصه طرح :

عنوان محصول


: ته مغناطيسي دائمي

ظرفيت ساليانه


: يکصد تن

تعداد روز کار


: 270

تعداد شيفت


: 2 شيفت

مساحت زمين


: 594 متر مربع

سطح زير بنا


: 199 متر مربع

سرمايه ثابت


: 5/330 ميليون ريال

سرمايه کل


3/370 ميليون ريال

تعداد کارکنان


: 20 نفر

فروش کل محصول


: 500 ميليون ريال

سود ويژه


: 3/110 ميليون ريال

ارزش افزوده


4/390 ميليون ريال

سرمايه گذاري سرانه


: 6/10 ميليون ريال

ظرفيت در نقطه سر به سر


: 70 تن

نرخ بازده سرمايه


: 33%

صرفه جوئي ارزي ساليانه


: 1.300.000دلار

درصد صرفه جوئي ارزي


: 30%

2- مطالعات اقتصادي

2-1- تعريف محصول

تسمه مغناطيسي محصولي است ساخته شده از فريت مغناطيسي که پس از عبور از يک ميدان مغناطيسي قوي به آهنرباي دائمي تبديل مي شود.

دانسيته تسمه مذکور حدود 7/3 – 6/3 گرم بازاي هر سانتيمتر مکعب، سختي آن حدود 90-85 (در شاخص A ) و قدرت جذب مغناطيسي به مقدار 37/0 – 3/0 پوند بازاي هر اينچ مربع (26-21 گرم بر سانتيمتر مربع) مي باشد.

مقطع تسمه و ابعاد آن متناسب با کاربرد آن و سفارش مشتري بايستي انتخاب شود يک نمونه از آن در شکل زير نشان داده شده است. کاربرد نمونه مذکور در اطراف درب يخچال مي باشد. در حال حاضر استاندارد ملي براي اين محصول وجود ندارد.

2-2- موارد مصرف و کاربرد

تسمه مغناطيسي مورد نظر معمولاً در اطراف درب يخچال و فريزر و به ميزان کمتر در لوازمي از قبيل جعبه هاي جامدادي و ساخت علائم مورد استفاده در «وايت برد» و تخته هاي مهندسي مي باشد. تسمه مذکور در داخل نوار پلاستيکي اطراف درب يخچال و فريزر قرار گرفته و باعث مي شود پس از اعمال گشتاور به درب وپس از نزديک شدن در به بدنه يخچال، با جاذبه بيشتري درب به يخچال نزديک شده و پس از تماس از آن جدا نشود. و به اين ترتيب از تبادل حرارت و اتلاف انرژي جلوگيري بعمل آيد.

2-3- کالاهاي رقيب يا جانشين :

در حال حاضر رقيب يا جانشين براي اين محصول در بازار وجود ندارد.

2-4- قيمت فروش بازار :

با توجه به محاسبات قسمت (2-7-4) قيمت فروش هر کيلو تسمه توليدي 1690 ريال تعيين گرديده است.

3- بررسي هاي فني :

3-1- بررسي هاي تکنولوژيهاي مختلف

محصول مورد نظر عمدتآً با استفاده از دستگاه اکسترودر، مغناطيس کننده و دستگاه برش و بسته بندي ساخته مي شود. معمولاً در کشورهاي دارنده تکنولوژي پيشرفته مراحل فوق بصورت پيوسته صورت گرفته و برش و بسته بندي نيز با استفاده از ماشين بسته بندي صورت مي گيرد. در طرح فعلي با توجه به اينکه اين مرحله تأثيري در کيفيت محصول خروجي نخواهد داشت و استفاده از روش کارگر بر منجر به افزايش اشتغال زائي طرح خواهد شد. مرحلة برش بصورت اتوماتيک و مرحله بسته بندي با استفاده از کارگر انجام خواهد شد.

3-2- بررسي روشهاي مختلف توليد

روش توليد تسمه مغناطيسي عمدتاً شامل مراحل زير مي باشد :

1- انتقال مواد اوليه به داخل قيف اکسترودر

2- اکسترود کردن مواد بصورت تسمه

3- خنک کردن تسمه ها با جريان آب بعد از اکسترود شدن

4- خشک کردن تسمه

5- عبور دادن تسمه از ميدان مغناطيسي

6- برش در ابعاد مورد نظر

7- بسته بندي

8- ارسال به انبار

3-3- بررسي شيوه هاي کنترل توليد محصول و نقاط کنترل در خط توليد :

کنترل توليد محصول شامل کنترل کيفيت مواد اوليه خريداري شده و محصول نهائي مي باشد. کنترل مواد اوليه خريداري شده را نيز ميتوان با ساخت نمونه محصول از آن و انجام آزمايشات لازم انجام داد. مشخصات کيفي محصول آماده که بايستي مورد آزمايش و کنترل قرار گيرند عبارتند از :

دانسيته

سختي

قدرت جذب مغناطيسي

ابعاد

يکنواخت بودن دانه بندي و ساختمان تسمه

رنگ

الف – دانسيته : دانسيته تسمة توليدي مي تواند در حدود 7/3 – 6/3 گرم بازاي هر سانتيمتر مکعب محصول باشد.

ب – سختي : سختي تسمه در دستگاه A مي تواند حدود 90-85 باشد.

ج – قدرت جذب مغناطيسي : قدرت جذب مغناطيسي تسمه توليدي مي بايستي حداقل 21 گرم بر سانتيمتر مربع باشد.

د – ابعاد : ابعاد مقطع و طول محصول بريده شده بايستي مطابق درخواست مشتري و با تولرانس هاي مورد قبول وي باشد.

ه – يکنواخت بودن دانه بندي و ساختمان تسمه : در صورتيکه مواد اوليه مرغوب و مناسب نبوده و اکسترودر نتواند بخوبي مواد اوليه را عمل آورد دانه بندي و ساختمان تسمه از حالت يکنواختي خارج شده و در مقطع برش خورده تسمه دانه هاي خام ديده مي شود که نشان دهنده يکي از عيوب فوق (نامناسب بودن مواد اوليه و يا خراب بودن دستگاه يا تنظيم نبودن آن) مي باشد.

و) رنگ : رنگ محصول بصورت سياه مات مي باشد.

آزمون هاي لازم براي تعيين کيفيت محصول و وسايل لازم :

آزمون تعيين دانسيته : اين آزمون مي تواند با استفاده از ترازوي دقيق و ظروف آزمايشگاهي مدرج براي تعيين حجم نمونه صورت گيرد.

آزمون تعيين سختي : اين ازمون ميتواند با استفاده از دستگاه سختي سنج صورت گيرد.

آزمون تعيين قدرت جذب مغناطيسي : اين ازمون مي توان با استفاده از يک صفحه کوچک فولادي با سطح يک سانتيمتر مربع که به آن قلابي توسط نخ آويخته شده صورت گيرد با اين وسيله مي توان با افزايش ورنه قلاب حد جدا شدن صفحه از قطعه را بدست آورد.

يکنواخت بودن دانه بندي ساختمان تسمه و رنگ را مي توان با رؤيت چشمي و ميکروسکوپ ملاحظه نمود.

3-4- مشخصات مواد اوليه، ميزان مصرف ساليانه، مشخصات و قيمت :

مواد اوليه مورد نياز طرح عمدتاً شامل کامپاوند مغناطيسي (MAGnETIC COMPOUND) بصورت گرانول مي باشد و ترکيب آن بصورت زير است :

فريت باريم 90%

بايندر (واکس و پل اتيلن) 10%

ميزان مورد نياز از ماده فوق با احتساب 2% ضايعات (ضايعات خط توليد عمدتاً قابل استفاده مجدد هستند) برابر است با :

تن 102 = 02/1 × 100

هزينه ارزي مقدار فوق با توجه به قيمت آن (28000 دلار بازاي هر تن) برابر است با 2856000 دلار و هزينه هاي ريالي مربوطه (ثبت سفارش، حقوق و عوارض گمرکي، حمل داخلي) برابر 49980000 ريال برآورد مي گردد.

مواد مورد نياز ديگر وسايل بسته بندي شامل کيسه پلاستيکي و کارتن مي باشد که با فرض اينکه هر 100 متر محصول (حدود 5/11 کيلوگرم) در يک کيسه و کارتن بسته بندي شود و با احستاب 2% ضايعات اقلام فوق به تعداد 8870 عدد کارتن و کيسه نياز مي باشد که با توجه قيمت 1000 ريال براي هر کارتن و 25 ريال براي هر کيسه جمعاً برابر 11087500 ريال ميگردد. به اين ترتيب جمع مواد اوليه خارجي 2856000 دلار و هزينه هاي ريالي مواد اوليه وارداتي و داخلي برابر 61067500 ريال ميگردد.

3-7- مشخصات ماشين آلات و تجهيزات حمل و نقل در ارتباط با توليد

1- ليفت تراک : جهت حمل پالت هاي مواد اوليه به يکدستگاه ليفت تراک 5/1 تني با برآورد قيمت 25.000.000 ريال نياز مي باشد.

2- پاک تراک : جهت حمل کارتن هاي محصول به انبار يکدستگاه پالت تراک با برآورد قيمت 2.500.000 ريال نياز مي باشد.

3- وانت : جهت انجام امور تدارکاتي به يکدستگاه وانت با برآورد قيمت 25.000.000 ميليون ريال نياز مي باشد.

4- تأسيسات برق : با توجه به توان برق مصرفي کارخانه (24 کيلو وات) که در قسمت (3-9-1) محاسبه گرديد، هزينة تأسيسات مربوطه شامل اخذ انشعاب ، کنتور و سيم کشي تا محل تابلوي اصلي دستگاه ها 10800000 ريال برآورد ميگردد.

5- تأسيسات آب : با توجه به ميزان آب مصرفي روزانه که در قسمت (3-9-2) به مقدار 6/7 متر مکعب در شبانه روز برآورد گرديد هزينة تأسيسات مربوط به آن شامل اخذ انشعاب، کنتور و لوله کشي تا محل اکسترودر، سرويس هاي بهداشتي و ساير مکانهاي لازم 2456.000 ريال برآورد ميگردد.

6- تأسيسات سرمايشي و گرمايي : تأسيسات گرمايشي بر اساس استفاده از سه دستگاه بخاري کارگاهي و سه دستگاه کولر به ميزان 10.000.000 ريال برآورد ميگردد. توان برق مصرفي تأسيسات فوق الذکر حدود 5/2 کيلووات برآورد ميگردد.

7- هواي فشرده : بمنظور تأمين هواي فشرده مورد نياز پرس پنوماتيکي يک دستگاه هواي فشرده با ظرفيت 100 ليتر در دقيقه به ارزش 1700.000 ريال و با توان برق مصرفي يک کيلووات در نظر گرفته ميشود.

8- وسايل آزمايشگاهي : بمنظور انجام آزمونهاي مذکور در قسمت 3-3 به وسايل آزمايشگاهي زير نياز ميباشد.
دسته بندی: کارآفرینی » برق و الکترونیک

تعداد مشاهده: 434 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل:26 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: